Win10 Enterprise G 企业政府版 150000天(410年)授权

Win10 Enterprise G 企业政府版 150000天(410年)授权
点击更改产品密钥
输入下面这个key:
YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B

slmgr /ipk YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
slmgr /skms kms.asuhu.com 或者slmgr /skms kms.03k.org
slmgr /ato
slmgr /skms 127.0.0.1

普通Win10 Enterprise 版本转换为 Win10 Enterprise G
https://blog.asuhu.com/sh/EnterpriseGconvert.cmd

说明 https://github.com/kkkgo/EnterpriseGconvert